Haku
Select Page

Ruuvausautomaatio

Miksi ruuvauksen automatisointiin kannattaa sijoittaa?

Ruuvauksen automatisointi on tehokas tapa parantaa sekä yrityksesi tuottavuutta että tuotteiden saatavuutta, oli toimiala sitten elektroniikka, lääketieteellinen teknologia tai rakentaminen. Koska ruuvaus on useimmiten hyvin yksinkertainen työvaihe, se on helposti ja kustannustehokkaasti automatisoitavissa.

Pneumacon tuo maahan Depragin arvostettuja ja laadukkaita ruuvausautomaation sovelluksia käsikäyttöisistä ruuvinsyöttöautomaateista aina täysautomaattisiin linjaratkaisuihin.

Tutustu Depragin ruuvausautomaation ratkaisuihin ammattilaisille täällä »


 1. Ruuvausautomaation suunnittelu
 2. Säästettyä työaikaa, tasaista laatua ja parempaa tuottavuutta
 3. Vähemmän toistoja, parempaa ergonomiaa ja enemmän jaksamista
 4. Ratkaisut aina asiakkaan tarpeiden mukaan
 5. Deprag-ruuvinsyöttöautomaatit
 6. Deprag-automaatiokomponentit eli ruuvausyksiköt
 7. Asiakaskohtaiset ruuvausratkaisut

Depragin ratkaisuilla on mahdollista räätälöidä käyttöösi kokonainen automatisoitu ruuvauslinjasto.

1. Ruuvausautomaation suunnittelu

Ruuvausautomaatin suunnittelu ja toteutus on aina asiakaskohtaista, ja tarvittavat tuoteratkaisut valitaan räätälöidysti asiakkaan tarpeen ja tuotteen sekä komponenttien asettamien vaatimusten mukaisesti. Ruuvausratkaisun suunnittelussa on syytä ottaa huomioon ainakin seuraavat:

 1. Mihin tarkoitukseen ruuvausratkaisua tarvitaan?
 2. Mitkä ovat ruuvin mitat?
 3. Mikä on tarvittava ja haluttu momentti?
 4. Miten työvaihe halutaan hoitaa?

Lataa oppaamme Ruuvausteknologian monet mahdollisuudet »


2. Säästettyä työaikaa, tasaista laatua ja parempaa tuottavuutta

Selkein ruuvausautomaatiosta seuraava hyöty on työajan säästäminen. Ruuvausautomaatio vähintään puolittaa ruuvaukseen kuluvan ajan, ja on mahdollista päästä jopa noin 70 prosentin ajansäästöön, kun tilannetta verrataan ruuvin poimimiseen ja ruuvaamiseen käsin. Se voi yhden henkilön työpäivän aikana helposti tarkoittaa useampaa säästettyä työtuntia.

Deprag Eacy Feed

Depragin ruuvausautomaation laitteet ovat alansa ehdotonta parhaimmistoa.

Ruuvausautomaation avulla useiden erilaisten tuotteiden valmistumista voidaan nopeuttaa huomattavasti ja sen myötä kasvattaa tuotantomääriä entistä suuremmiksi. Automaation avulla saadaan samalla parannettua sekä toimitusvarmuutta että kannattavuutta.

Kun teollisessa massatuotannossa halutaan minimoida tuotevirheet ja varmistaa korkealaatuinen tuotanto, oikeanlaisen ruuvinvääntimen valitseminen on erittäin ratkaisevaa. Ruuvausautomaatiota käytettäessä lopputulos on aina tasalaatuisempi kuin käsin tehtynä. Kaikkein huolellisimpiinkin työntekijöihin verrattuna kone tekee virheettömämpää jälkeä.

Kun haluttu vääntömomentti ja toleranssi on asetettu kohdalleen materiaalille sopiviksi, automaattiruuvain hoitaa joka ikisen ruuvin kiristämisen tarkalleen niiden mukaan. Näin kaikki valmistuvat tuotteet ovat myyntikelpoisia, reklamaatioiden määrä pysyy pienempänä, ja brändin luotettavuus paranee asiakkaiden silmissä.

Tilanteessa, jossa kilpailu alalla on kovaa, pienikin säästö on merkittävä. Se voi mahdollistaa tuotteiden hinnan pitämisen alhaisempana, ja tehokkaampi tuotanto näkyy varmasti toivottuna, nousevana käyränä tuloksessa.

Lue blogimme Miksi ruuvaus kannattaa automatisoida – 5 painavaa syytä »


3. Vähemmän toistoja, parempaa ergonomiaa ja enemmän jaksamista

Toistot työssä sekä hankalat ja staattiset asennot ovat tavallisimpia työhön liittyvän fyysisen kuormituksen aiheuttajia. Vaikka työssä ei nosteltaisi suuria painoja tai vaadittaisi kovaa rehkimistä, rasitus voi silti olla huomattavaa, jos se keskittyy koko ajan samalle kehon alueelle.

Huonon työergonomian aiheuttamaa kipua voidaan estää ruuvausautomaation avulla.

Seurauksina on usein sitkeitä tuki- ja liikuntaelinvaivoja, sairauspoissaoloja sekä ongelmia tuotannon laadussa ja tehokkuudessa. Teollisuudessa tehtävä kokoonpanotyö on juuri mainitun kaltaista toistotyötä, ja usein se joudutaan myös tekemään vaikeissa asennoissa. Siihen ruuvaustekniset ratkaisut tarjoavat erinomaisen avun.

Perinteisiin työkaluihin verrattuna paineilma- ja sähkökäyttöiset ruuvinvääntimet tekevät työstä huomattavasti sujuvampaa, ja ruuvausautomaatio puolestaan menee tästä vielä suuren askeleen eteenpäin, jopa täysautomaattisiin linjaratkaisuihin asti.

Ruuvausta helpottaville käsi- ja automaatiokäyttöisille vääntimille olisi esimerkiksi elektroniikka-alalla, puusepänteollisuudessa sekä ovi- ja ikkunateollisuudessa paljon käyttöä, mutta tiedon puute ruuvausteknologiasta on usein jarruna uusien laitteiden ottamiselle käyttöön.

Automaation hyötyjä on kuitenkin alettu ottaa käyttöön yhä useammalla alalla, ja siitä on tullut selkeä kilpailuvaltti myös työntekijöiden jaksamisen ja työergonomian vuoksi.

Tutustu Depragin käsikäyttöisiin ruuvausautomaatteihin »Yksilöllisesti toteutetut ruuvausratkaisut mahdollistavat työkalujen ergonomisen käsittelemisen ja vähentävät näin huomattavasti työn kuormittavuutta työntekijöille. Ruuvausratkaisuilla saadaan poistettua rasittava kiertoliike sekä pienennettyä tarvetta ruuvinvääntimen kannattelemiselle, joka aiheuttaa jatkuvaa staattista rasitusta ylävartalolle.

Toinen tärkeä tekijä työn kuormittavuuden pienentämisessä on työkalun kannattelun tarpeen väheneminen. Ruuvinvääntimen kannattelu aiheuttaa jatkuvaa staattista rasitusta käden ja hartioiden alueella, ja erityisen rasittavaa on pystysuunnassa suoritettava ruuvaus.

Toistuvien mekaanisten työvaiheiden automatisoiminen parantaa myös työn mielekkyyttä.

Ruuvaustyö on myös yksitoikkoista, ja tuotantolinjan työntekijä voi joutua ruuvaamaan jopa satoja ruuveja putkeen, mikä käy pidemmän päälle erittäin puuduttavaksi. Automaatiota hyödyntämällä ihmistyö muuttuu monipuolisemmaksi ja haastavammaksi, kun rutiininomaisesti toistuvien käsin tehtävien työvaiheiden sijaan työ painottuu enemmän yhteistyöhön koneiden kanssa.

Kun ergonomia ja työn mielekkyys saadaan ruuvausautomaatiota hyödyntämällä paremmaksi, on sillä poikkeuksetta positiivinen vaikutus myös työn tarkkuuteen ja tehokkuuteen, sairauspoissaolojen vähenemiseen sekä tuotteiden laatuun ja reklamaatioiden määrään.

Tutustu blogiimme Ruuvausteknologia työn ergonomian parantajana »


4. Ratkaisut aina asiakkaan tarpeiden mukaan

Automaatioprosessiin voidaan liittää ruuvinsyöttö, itse ruuvaaminen ja muut tarvittavat työvaiheet. Automatisoitu ruuvauslinja koostuu ruuvausyksiköistä, joiden sisältämät moduulit varustetaan halutunlaisilla ruuvaukseen tarvittavilla työkaluilla ja kappaleilla.

Ruuvausratkaisut valmistetaan asiakkaille mittojen mukaan ja juuri tarvittavilla ominaisuuksilla varustettuina. Osittainenkin automaatio on hyvä keino tehostaa tuotantoa – esimerkiksi ruuvinsyöttö voidaan hoitaa automaattisesti, vaikka ruuvaus työasemalla tapahtuisikin manuaalikäyttöisen ruuvinvääntimen avulla.

”Pneumacon toimittaa tuotantolinjoihimme korkealaatuisia ruuvausratkaisuja, täysautomaattiruuvareita ruuvinsyöttimineen. Käytännössä heidän toimittamansa ruuvausratkaisu liitetään osaksi valmistamaamme puuteollisuuden tuotantolinjaa, jonka toimitamme omalle asiakkaallemme.”

– Simo Leiviskä, projektipäällikkö, Kivioja Engineering Oy

Lue koko Kiviojan asiakastarina »


5. Deprag-ruuvinsyöttöautomaatit

Kun työpisteellä asennettujen ruuvien määrät nousevat yli 100 000 kappaleeseen vuodessa, on syöttöautomaatin käyttö järkevää. Laite helpottaa ruuvin käsittelyä ja sitä kautta nopeuttaa työskentelyä tuntuvasti. Samasta syöttölaitteesta saadaan syöttö joko yhdelle tai kahdelle vääntimelle. Ruuvin mitoituksessa on huomioitava minimimittavaatimukset.

 • Soveltuvat ruuveille, kierretapeille, pinneille sekä lukuisille muille osille.
 • Syöttölaitteita valmistetaan joko täry- tai haarukkamallisina useissa eri kokoluokissa.
 • Osat johdetaan täryltä syöttösylinteriin tai pick & place -sovellutuksissa johdetta pitkin poimintapisteeseen.
 • Syöttöletkun pituus on normaalisti 2–5 metriä, mutta ruuvista riippuen voi olla jopa 10–15 metriä.
ruuvinsyöttöautomaatti ruuvausautomaateille

Depragin ruuvinsyöttöautomaatti on luotettava ja työtä nopeuttava apuväline.

Depragin syöttöautomaateissa käsikäyttöinen ruuvinväännin yhdistyy syöttölaitteeseen, jossa on integroitu ohjain. Järjestelmään voi myös liittää muita lisäosia tarpeen mukaan.

Ohjesääntönä ruuvin syötettävyydelle on, että kierteen pituuden on oltava 2 mm enemmän kuin ruuvin kannan halkaisija. Lyhyempien ruuvien syötettävyyden arvioimme tapaus kerrallaan.

Syöttöautomaatista voidaan syöttää ruuveja myös useammalle vääntimelle, mikäli tahtiaika sen sallii. Tällöin täryn jälkeen asennetaan jakaja, joka ohjaa ruuvin halutulle vääntimelle. Täryn maksimaalinen syöttönopeus on noin 45 ruuvia minuutissa, ruuvista riippuen.

Ruuvausyksiköt on tarkoitettu asennettaviksi joko kiinteästi tai esim x/y-akselistoon tai robottiin. Yksikkö sisältää automaatiokäyttöön tarkoitetun vääntimen (paineilma tai sähköinen), ruuvin syöttöön tarvittavat osat, vääntimen ja kärkiosat liikuttamiseen z-suunnassa sekä tarvittavat sylinterit, johteet ja anturit.

Yksiköt rakennetaan aina mittatilauksena tuotteen asettamien vaatimusten mukaan. Ne soveltuvat tarvittaessa myös ylösalaiseen ruuvaukseen.

Tärymalja

 • Ruuvit kulkevat ruuviuraa myöten syöttösylinteriin.
 • Tärymalja on päällä muutaman sekunnin ruuvauksen jälkeen.
 • Voidaan varustaa myös kahdella vääntimellä, jolloin molemmille on omat syöttösylinterit, mutta yhteinen täry.
 • Ruuvit syötetään aina letkua pitkin vääntimeen, joka on pneumaattinen, sähköinen tai ohjelmoitava sähköinen.

Haarukkasyötin

 • Haarukka ottaa mukaansa aina muutaman ruuvin ja ne valuvat syöttösylinteriin.
 • Soveltuu hyvin esimerkiksi maalatuille ruuveille, jotka kuluisivat tärymaljassa.

Lue lisää Depragin ruuvinsyöttöautomaatiosta ja ruuvausyksiköistä »


6. Deprag-automaatiokomponentit eli ruuvausyksiköt

Ruuvausyksiköt ovat ruuvauksen automatisoinnin perusta. Yksiköt rakentuvat moduuleista, jotka voidaan valita tarvittavien ominaisuuksien mukaan, ja ne varustetaan halutunlaisella ruuvinvääntimellä.

Depragin ruuvausyksiköt ovat ruuvausautomaation vankka perusta.

Ruuvausyksiköt sisältävät ruuvinsyötön tarvitsemat kärkikappaleet, vääntimen liikutteluun tarvittavat sylinterit ja johteet sekä tarvittavat anturit.

Deprag-ruuvausyksiköt on suunniteltu niin, että laitteiden käyttö ja ylläpito on mahdollisimman helppoa. Moduulirakenteen ansiosta kokonaisuus on myös nopea koota asiakkaan tarpeeseen sopivaksi.

Katso Depragin video ruuvausyksiköiden toiminnasta »


7. Asiakaskohtaiset ruuvausratkaisut

Ruuvausautomaatio on yllättävän kustannustehokas tapa tehostaa tuotantoa.

Automaatioon tarvittavat tuoteratkaisut valitaan aina asiakkaan tarpeen mukaisesti. Laitteisto voi hoitaa yhden työvaiheen tai siinä voidaan yhdistää useampi toiminto: esimerkiksi ruuvinsyöttö, ruuvaus ja muut tarvittavat vaiheet. Tuote- ja asiakaskohtaiset ruuvausasemat valmistetaan mittojen mukaan varustettuina erilaisilla lisälaitteilla joko linjaversioina tai itsenäisinä soluina, ja aina tiukimpien turvamääräysten mukaisesti.

Automaatioratkaisuilla voidaan tehostaa tuotantoa monilla toimialoilla, kuten:

 • elektroniikassa, tietotekniikassa ja televiestinnässä
 • autoteollisuudessa
 • ajoneuvo- ja lentokoneteknologiassa
 • kodinkoneiden valmistuksessa
 • lääketieteellisessä teknologiassa
 • koneteollisuudessa
 • elintarviketeollisuudessa.

Lue lisää Depragin asiakaskohtaisista ruuvausautomaation ratkaisuista »”Automaation myötä työn tarkkuus paranee. Pystymme hyödyntämään myös statistiikkaa, sillä laitteiston ansiosta kunkin tuotteen sarjanumeron alle tallentuvat tiedot työvaiheista: esimerkiksi se, miten ruuvausprosessi on onnistunut kullakin ruuvilla. Tällä voimme perustella loppuasiakkaalle laatuamme ja mahdollisissa reklamaatiotapauksissa voimme tarkistaa tuotteen valmistusprosessin alusta asti.”

– Ville Rauman, automaatiolinjan vastaava, Nokian Ruskon tehdas

Lue koko Nokian asiakastarina »

 

Kysy lisää ammattilaisten Deprag-ruuvausautomaation ratkaisuista puhelimitse numerosta 010 778 1400 tai sähköpostilla info@pneumacon.fi. Tulemme myös tarvittaessa paikan päälle esittelemään tuotteita.