Otsing
Select Page

Kruvimisautomaatika

Miks investeerida kruvimise automatiseerimisse?

Kruvimise automatiseerimine on tõhus viis parandada nii teie ettevõtte tootlikkust kui ka toodete kättesaadavust, sõltumata sellest, kas tegemist on elektroonika, meditsiinitehnoloogia või ehitamisega. Kuna kruvimine on enamasti väga lihtne tööetapp, saab seda lihtsalt ja kulutõhusalt automatiseerida.

Pneumacon impordib Depragi tunnustatud ja kvaliteetseid kruvimisautomaatika rakendusi, alates manuaalsetest kruvide etteande automaatidest kuni täisautomaatsete liinilahendusteni.

Tutvuge Depragi kruvimisautomaatika lahendustega professionaalidele siin »


 1. Kruvimisautomaatika planeerimine
 2. Kokkuhoitud tööaeg, ühtlane kvaliteet ja suurem tootlikkus
 3. Vähem kordusi, parem ergonoomika ja parem toimetulek
 4. Lahendused vastavalt kliendi vajadustele
 5. Depragi kruvisööteautomaadid
 6. Depragi automaatkomponendid ehk kruvimisüksused
 7. Kliendipõhised kruvimislahendused

Depragi lahendused võimaldavad luua teie vajadusteks kohandatud tervikliku automaatse kruvimisliini.

1. Kruvimisautomaatika planeerimine

Kruvimisautomaatika planeerimine ja teostus on alati kliendipõhine. Vajalikud tootelahendused valitakse vastavalt kliendi vajadustele ning tootest ja komponentidest tulenevatele nõuetele. Kruvimislahenduse projekteerimisel tuleb võtta arvesse vähemalt järgmisi asjaolusid:

 1. Mis otstarbeks kruvimislahendusi vajatakse?
 2. Millised on kruvi mõõtmed?
 3. Milline on vajalik ja soovitud jõumoment?
 4. Kuidas soovite tööetapi korraldada?

2. Kokkuhoitud tööaeg, ühtlane kvaliteet ja suurem tootlikkus

Peamine kruvimisautomaatikast saadav eelis on tööaja kokkuhoid. Kruvimisautomaatika vähendab kruvimisaega ligikaudu poole võrra. Kui võrrelda käsitsi kruvi võtmisele ja kruvimisele kuluvat aega, on aja kokkuhoid isegi kuni 70 protsenti. See võib ühe inimese tööpäeva jooksul tähendada mitut säästetud töötundi.

Deprag Eacy Feed

Depragi kruvimisautomaatika seadmed kuuluvad oma valdkonnas vaieldamatult tippklassi.

Kruvimisautomaatika abil saab mitmete erinevate toodete valmistamist oluliselt kiirendada ja selle kaudu suurendada tootmismahtu. Samas võimaldab automatiseerimine parandada nii tarnekindlust kui ka kasumlikkust.

Kui tööstusliku masstootmise puhul soovitakse minimeerida tootedefekte ja tagada kvaliteetse tootmine, on õige kruvikeeraja valimine väga oluline. Kruvimisautomaatika kasutamisel on lõpptulemus alati ühtlasem kui käsitsi valmistatuna. Isegi kõige hoolikamate töötajatega võrreldes on masina töö veatum.

Kui soovitud väändemoment ja tolerants on määratud materjalile sobivaks, toimib automaatkruvikeeraja iga kruvi pingutamisel täpselt nõuete alusel. Sel juhul on kõik valmivad tooted müügikõlblikud, jääb kaebuste arv väiksemaks ja kaubamärgi usaldusväärsus klientide silmis paraneb.

Tiheda konkurentsi olukorras on ka väike kokkuhoid oluline. See võimaldab hoida toodete hinna madalamal ning tõhusam tootmine peegeldub kindlasti ka tõusvates müüginumbrites.


3. Vähem kordusi, parem ergonoomika ja parem toimetulek

Töös esinevad rutiinsed kordused ning ebamugavad ja staatilised asendid tekitavad tööga seotud suuremat koormust. Isegi kui töö käigus ei ole vaja tõsta suuri raskusi ega muud moodi rassida, võib koormus olla märkimisväärne, kui see langeb ühele kehapiirkonnale.

Halvast tööergonoomiast põhjustatud valu saab vältida kasutades kruvimisautomaatikat.

Kutsehaiguste tagajärjed on raskesti ravitavad liikumisorganite vaevused, haiguspuhkused ning probleemid tootmise kvaliteedis ja tõhususes. Tööstuslikus tootmises toimuv montaažitöö on just selline korduvate liigutustega tegevus, mida tuleb tihti teha ebamugavas asendis. Selleks pakuvad kruvimistehnoloogia lahendused suurepärast abi.

Võrreldes tavaliste tööriistadega muudavad pneumaatilised ja elektrilised kruvikeerajad töö palju sujuvamaks ning kruvimisautomaatika võimaldab teha veel suure sammu edasi, isegi kuni täisautomaatsete liinilahendusteni.

Kruvimist lihtsustavatele manuaalsetele ja automaatseadmetele leiab rakendust nt elektroonikaalal, puidutööstuses ning akende ja uste valmistamisel. Tihti on uute seadmete kasutuselevõtu takistuseks teadmatus uutest kruvimistehnoloogiatest.

Automatiseerimisest saadavat kasu on hakatud kasutusele võtma ühe enamatel tegevusaladel ning sellest on saanud konkurentsieelis ka töötajate toimetuleku ja tööergonoomia seisukohast.

Tutvuge Depragi manuaalsete kruvimisautomaatidega »Vajaduspõhiselt teostatud kruvimislahendused võimaldavad tööriistade ergonoomilist käsitsemist, vähendades seeläbi oluliselt töötajate töökoormust. Kruvimislahenduste abil saab vältida koormavaid pöördliikumisi ning vähendada vajadust kruvikeeraja hoidmise järele, mis tekitab ülakehale pidevat staatilist koormust.

Teine oluline tegur töökoormuse vähendamisel on tööriista hoidmise vajaduse vähendamine. Kruvikeeraja kasutamine põhjustab pidevat staatilist koormust käe- ja õlapiirkonnas ning eriti suurt koormust põhjustab vertikaalsuunas kruvimine.

Korduvate mehaaniliste tööetappide automatiseerimine parandab ka töö meeldivust.

Kruvimistöö on ka üsna üksluine. Tootmisliini töölisel võib tihti olla vaja kruvida sadu kruvisid, mis muutub pika peale väga rutiinseks. Automatiseerimise abil muutub inimtöö mitmekülgsemaks ja huvitavamaks, kuna rutiinselt korduvate manuaalsete tööetappide asemel saab rohkem keskenduda masinatega koostööle.

Kui ergonoomia ja töö meeldivus kruvimise automatiseerimise kaudu paranevad, avaldab see kindlasti positiivset mõju ka töö täpsusele, kvaliteedile ja efektiivsusele ning vähenevad haiguspuhkused ja kaebused.


4. Lahendused vastavalt kliendi vajadustele

Automatiseerimisprotsessiga saab ühendada kruvide etteande, automaatkruvimise ja muud vajalikud tööetapid. Automaatne kruvimisliin koosneb kruvimisseadmetest, milles sisalduvad moodulid varustatakse kruvikeeramiseks vajalike tööriistade ja tarvikutega.

Kruvikeeramislahendused luuakse vastavalt kliendi vajadustele ja varustatuna kliendile sobivate funktsioonidega. Ka osaline automatiseerimine on hea viis tootmise tõhustamiseks – näiteks kruvide etteande saab korraldada automaatselt ka juhul, kui kruvid keeratakse sisse siiski ise manuaalse kruvimisseadme abil.

“Pneumacon on tarninud meie tootmisliinidele kvaliteetseid kruvimislahendusi, täisautomaatseid kruvimisseadmed koos kruvisööturitega. Oleme integreerinud nende pakutavad kruvimislahendused puidutööstuse tootmisliini üheks osaks ning sellise terviksüsteemi tarnime edasi oma kliendile.”

– Simo Leiviskä, Kivioja Engineering Oy projektijuht

Lugege Kivioja täispikka kliendilugu (soome keeles) »


5. Depragi kruvisööteautomaadid

Kui töökohal paigaldatavate kruvide arv ületab 100 000 ühikut aastas, on mõttekas kasutada automaatset etteandesüsteemi. Etteandeseade hõlbustab kruvide käsitsemist ja kiirendab tänu sellele märkimisväärselt tööd. Ühe etteandeseadme abil saab kruvisid edastada kas ühele või kahele kruvimisseadmele. Kruvi mõõtmete määramisel tuleb arvestada miinimumnõudeid.

 • Etteandeseadmed sobivad kruvidele, keermevarrastele, klambritele ja ka paljudele muudele detailidele.
 • Etteandeseadmeid valmistatakse kas vibro- või kahvelmudelina paljudes eri suurusklassides.
 • Detailid juhitakse vibrosüsteemist etteandesilindrisse või pick & place -rakenduste puhul mööda voolikut kasutuskohta.
 • Etteandevooliku pikkus on tavaliselt 2–5 meetrit, kuid sõltuvalt kruvist võib see olla ka 10–15 meetrit.
ruuvinsyöttöautomaatti ruuvausautomaateille

Depragi kruvisöötur on usaldusväärne ja tööd kiirendav abivahend.

Depragi etteandeseadmetes on manuaalselt juhitav kruvimisseade ühendatud integreeritud juhtsüsteemiga söötjaga. Vajaduse korral saab süsteemiga ühendada ka muid lisandmooduleid.

Kruvi etteande üldreegliks on, et keermeosa pikkus peab olema 2 mm suurem kui kruvipea läbimõõt. Sellest lühemate kruvide sobivust etteandeks tuleb hinnata juhtumipõhiselt.

Etteandeautomaadist on võimalik sööta kruvisid ka mitmele kruvimisseadmele, kui töötempo seda lubab. Sellisel juhul paigaldatakse vibrosüsteemi järele jagaja, mis suunab kruvi õigele kruvimisseadmele. Vibrosüsteemi maksimaalne söötekiirus on sõltuvalt kruvist u 45 kruvi minutis.

Kruvimisseadmed on mõeldud paigaldamiseks kas statsionaarselt või x/y telgedele või ka robotile. Üksus sisaldab automaatkasutuseks mõeldud kruvimisseadet (pneumaatiline või elektriline), kruvide etteandeks vajalikke osi, kruvimisseadme ja otsa liigutamiseks z-suunas vajalike silindreid ning juhikuid ja andureid.

Üksused valmistatakse alati vastavalt kliendi valmistatavate toodetega seotud nõudmistele. Vajadusel sobivad seadmed ka alt üles puurimiseks.

Vibrosilinder

 • Kruvid liiguvad kruvisoont mööda etteandesilindrisse.
 • Vibrosilinder lülitatakse sisse paariks sekundiks pärast kruvimist.
 • Süsteemi saab varustada kahe kruvimisseadmega, mil mõlemale on eraldi etteandesilinder, kuid vibrosüsteem on ühine.
 • Kruvisid juhitakse piki voolikut kruvimisseadmeni, mis on pneumaatiline, elektriline või programmeeritav elektriline.

Kahveletteandeseade

 • Kahvel haarab kaasa mõne kruvi, mis valguvad etteandesilindrisse.
 • See süsteem sobib hästi näiteks värvitud kruvidele, mis võivad vibrosilindris ära kuluda.

Lugege lisa Depragi kruvide etteande automaatika ja kruvimisseadmete kohta »


6. Depragi automaatkomponendid ehk kruvimisüksused

Kruvimisüksused on kruvikeeramise automatiseerimise alus. Üksused koosnevad moodulitest, mille saab valida vastavalt vajatavatele omadustele. Üksustele lisatakse sobivad kruvimisseadmed.

Depragi kruvimisüksused moodustavad kruvimisautomaatika kindla aluse.

Kruvimisüksused sisaldavad kruvide etteandeks vajalikke otsikuid, kruvimisseadme liigutamiseks vajalikke silindreid ja juhikuid ning andureid.

Depragi kruvimisüksused on konstrueeritud nii, et seadmete kasutamine ja hooldamine on võimalikult lihtsad. Tänu moodulstruktuurile saab kogu süsteemi kiiresti kliendi vajadustele vastavalt kokku panna.

Vt Depragi videot kruvimisüksuste töö kohta »


7. Kliendipõhised kruvimislahendused

Kruvimisautomaatika on üllatavalt kulutõhus võimalus tootmise tõhustamiseks

Automatiseerimiseks vajalikud tootelahendused valitakse alati vastavalt kliendi vajadustele. Seade võib teha ühe tööetapi ning selles võidakse ühendada ka mitu funktsiooni: nt kruvide etteanne, kruvimine ja muud vajalikud etapid. Toote- ja kliendipõhised kruvimisseadmed valmistatakse etteantud mõõtude põhjal mitmete lisaseadmetega kas liiniversioonis või iseseisvate üksustena, kuid alati kõige rangemaid ohutusnõudeid järgides.

Automatiseerimislahendused võimaldavad tõhustada tootmist paljudel tegevusaladel, näiteks:

 • elektroonika, infotehnoloogia ja telekommunikatsioon
 • autotööstus
 • sõiduki- ja lennukitehnoloogia
 • kodumasinate tootmine
 • meditsiinitehnoloogia
 • masinatööstus

toiduainetööstus

Lugege lähemalt Depragi kliendipõhiste kruvimisautomaatika lahenduste kohta »

“Automatiseerimine parandab töö täpsust. Saame kasutada ka statistikat, sest tänu seadmetele salvestatakse teave tööetappide kohta iga toote seerianumbri alla: näiteks see, kuidas kruvimisprotsess on iga kruvi puhul õnnestunud. See võimaldab meil tõendada oma kvaliteeti lõpptarbijale ja kaebuste korral saame kontrollida toote tootmisprotsessi algusest lõpuni.”

– Ville Rauma, Nokian Rusko tehase automaatikajuht

Lugege Nokia täispikka kliendilugu (soome keeles) »

 

Küsige Depragi kruvimisautomaatika seadmete kohta lisateavet telefonil +372 6 419 491  või e-posti aadressil info@pneumacon.fi. Soovi korral tuleme ka kohapeale tooteid tutvustama.