Haku
Select Page

Ruuvausteknologia työn ergonomian parantajana

Työn fyysisen kuormituksen vähentämisellä on positiivinen vaikutus niin työntekijöiden hyvinvointiin kuin tuotannon laatuun ja tehokkuuteenkin. Ruuvausteknologialla ja siihen liittyvillä varusteilla työergonomiaa saadaan kohennettua monelta osin.

Fyysisen kuormituksen vähentämiseen on syytä panostaa

Toistotyö sekä hankalat ja staattiset asennot ovat tavallisimpia työhön liittyvän fyysisen kuormituksen aiheuttajia. Vaikka työssä ei nosteltaisi suuria painoja tai vaadittaisi kovaa rehkimistä, rasitus voi silti olla huomattavaa, jos se keskittyy koko ajan samalle kehon alueelle.

Seurauksina on usein sitkeitä tuki- ja liikuntaelinvaivoja, sairauspoissaoloja ja ongelmia tuotannon laadussa sekä tehokkuudessa.

Työnantajan tehtäviin kuuluvat työn fyysisen kuormituksen aiheuttamien riskien arviointi, työn ja työpisteiden suunnittelu työntekijän kannalta ergonomiseksi ja turvallisiin työtapoihin opastaminen. Tarvittaessa myös työterveyshuolto voi olla tukena tässä. Toisaalta myös työntekijöiden pitää ottaa rohkeasti esille mahdolliset epäkohdat. Jos työstä voi tehdä sujuvampaa, kehitysmahdollisuuksiin kannattaa ehdottomasti tarttua.

Teollisuudessa tehtävä kokoonpanotyö on juuri tällaista alussa mainittua toistotyötä, ja usein se joudutaan myös tekemään vaikeissa asennoissa. Työtä ja sen aiheuttamaa rasitusta pystytään keventämään esimerkiksi hyvällä tauotuksella, työpisteen ergonomisella suunnittelulla ja vaikkapa työkierrolla. Kokonaisuuden kannalta järkevin vaihtoehto on kuitenkin vaikuttaa itse työn toteutustapaan, ja siihen ruuvaustekniset ratkaisut tarjoavat erinomaisen avun.

Ruuvausratkaisut mahdollistavat ergonomisen työkalujen käsittelyn

Ruuvausteknologian ratkaisuja hyödyntämällä pystytään ensinnäkin poistamaan tarve työntekijän käsin tekemälle kiertoliikkeelle. Jo sillä on suuri vaikutus työn rasittavuuden vähenemisessä.

Toinen tärkeä tekijä työn kuormittavuuden pienentämisessä on työkalun kannattelun tarpeen väheneminen. Ruuvinvääntimen kannattelu aiheuttaa jatkuvaa staattista rasitusta käden ja hartioiden alueella, ja erityisen rasittavaa on pystysuunnassa suoritettava ruuvaus. Erilaisten kevennystelineiden ja -ripustimien ansiosta paino ei ole työntekijän kannateltavana, työkalu on oikeassa asennossa ja työntekijä voi keskittyä ohjaamaan prosessia.

Kun työkalun painon kannatteleminen ei vie turhaan energiaa, työntekijä pystyy paremmin keskittymään tarkkuuteen. Sama pätee ylipäänsä ergonomisesti toteutettuun työhön: kun työn teko onnistuu miellyttävästi, on helpompi keskittää huomionsa työnjäljen laatuun. Se näkyy tuotannossa virheettömyytenä ja vähempinä reklamaatioina.

Työasemien ergonomiaa parantavat varusteet

Kun työasema suunnitellaan ergonomian näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla, tulevat tehokkuus ja laadun paraneminen luonnollisesti samalla mukaan. Esimerkiksi elektronisten komponenttien kokoonpanoon suunniteltu työasema voi näyttää tältä:

Kuvassa oleva Depragin työasema sisältää mm. ruuvinsyöttöautomaatiota ja työntekijän visuaalisen opastuksen. Ergonomian kannalta huomionarvoista on se, että ruuvaustyökalun paino on täysin telineen varassa ja työtaso on säädettävä, joten työskentelyasento on hyvä ja työn fyysinen kuormitus saadaan pysymään mahdollisimman pienenä.

Jokainen ruuvaukseen tarkoitettu työasema suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Kysy teille sopivasta ratkaisusta soittamalla meille tai yhteydenottolomakkeen kautta. Yhteystietomme ja lomake löytyvät täältä ».

[optin-monster-shortcode id=”q4txd0fvl3q0egmisayd”]