Blogi - Pneumacon
Haku

Ruuvausteknologia työn ergonomian parantajana

Työn fyysisen kuormituksen vähentämisellä on positiivinen vaikutus niin työntekijöiden hyvinvointiin kuin tuotannon laatuun ja tehokkuuteenkin. Ruuvausteknologialla ja siihen liittyvillä varusteilla työergonomiaa saadaan kohennettua monelta osin.

Fyysisen kuormituksen vähentämiseen on syytä panostaa

Toistotyö sekä hankalat ja staattiset asennot ovat tavallisimpia työhön liittyvän fyysisen kuormituksen aiheuttajia. Vaikka työssä ei nosteltaisi suuria painoja tai vaadittaisi kovaa rehkimistä, rasitus voi silti olla huomattavaa, jos se keskittyy koko ajan samalle kehon alueelle.

Seurauksina on usein sitkeitä tuki- ja liikuntaelinvaivoja, sairauspoissaoloja ja ongelmia tuotannon laadussa sekä tehokkuudessa.

Työnantajan tehtäviin kuuluvat työn fyysisen kuormituksen aiheuttamien riskien arviointi, työn ja työpisteiden suunnittelu työntekijän kannalta ergonomiseksi ja turvallisiin työtapoihin opastaminen. Tarvittaessa myös työterveyshuolto voi olla tukena tässä. Toisaalta myös työntekijöiden pitää ottaa rohkeasti esille mahdolliset epäkohdat. Jos työstä voi tehdä sujuvampaa, kehitysmahdollisuuksiin kannattaa ehdottomasti tarttua.

Teollisuudessa tehtävä kokoonpanotyö on juuri tällaista alussa mainittua toistotyötä, ja usein se joudutaan myös tekemään vaikeissa asennoissa. Työtä ja sen aiheuttamaa rasitusta pystytään keventämään esimerkiksi hyvällä tauotuksella, työpisteen ergonomisella suunnittelulla ja vaikkapa työkierrolla. Kokonaisuuden kannalta järkevin vaihtoehto on kuitenkin vaikuttaa itse työn toteutustapaan, ja siihen ruuvaustekniset ratkaisut tarjoavat erinomaisen avun.

Ruuvausratkaisut mahdollistavat ergonomisen työkalujen käsittelyn

Ruuvausteknologian ratkaisuja hyödyntämällä pystytään ensinnäkin poistamaan tarve työntekijän käsin tekemälle kiertoliikkeelle. Jo sillä on suuri vaikutus työn rasittavuuden vähenemisessä.

Toinen tärkeä tekijä työn kuormittavuuden pienentämisessä on työkalun kannattelun tarpeen väheneminen. Ruuvinvääntimen kannattelu aiheuttaa jatkuvaa staattista rasitusta käden ja hartioiden alueella, ja erityisen rasittavaa on pystysuunnassa suoritettava ruuvaus. Erilaisten kevennystelineiden ja -ripustimien ansiosta paino ei ole työntekijän kannateltavana, työkalu on oikeassa asennossa ja työntekijä voi keskittyä ohjaamaan prosessia.

Kun työkalun painon kannatteleminen ei vie turhaan energiaa, työntekijä pystyy paremmin keskittymään tarkkuuteen. Sama pätee ylipäänsä ergonomisesti toteutettuun työhön: kun työn teko onnistuu miellyttävästi, on helpompi keskittää huomionsa työnjäljen laatuun. Se näkyy tuotannossa virheettömyytenä ja vähempinä reklamaatioina.

Työasemien ergonomiaa parantavat varusteet

Kun työasema suunnitellaan ergonomian näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla, tulevat tehokkuus ja laadun paraneminen luonnollisesti samalla mukaan. Esimerkiksi elektronisten komponenttien kokoonpanoon suunniteltu työasema voi näyttää tältä:

Kuvassa oleva Depragin työasema sisältää mm. ruuvinsyöttöautomaatiota ja työntekijän visuaalisen opastuksen. Ergonomian kannalta huomionarvoista on se, että ruuvaustyökalun paino on täysin telineen varassa ja työtaso on säädettävä, joten työskentelyasento on hyvä ja työn fyysinen kuormitus saadaan pysymään mahdollisimman pienenä.

Jokainen ruuvaukseen tarkoitettu työasema suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Kysy teille sopivasta ratkaisusta soittamalla meille tai yhteydenottolomakkeen kautta. Yhteystietomme ja lomake löytyvät täältä ».

Tehosta tuotantoasi räätälöidyllä ruuvausratkaisulla

Toivoisitko, että tuotantosi toimisi tehokkaammin, varmemmin ja tasalaatuisempaa tulosta tehden? Yrityksesi tarpeeseen räätälöidyllä ruuvausratkaisuilla nämä tavoitteet saavutetaan poikkeuksetta.

Lisää tehoa ja laatua tuotantoon

Suomi on kalleimpien maiden joukossa, kun vertaillaan tuotteiden valmistuskustannuksia eri maissa. Siksi yritysten on syytä käyttää hyödykseen kaikki keinot tuotantonsa tehostamiseen.

Erilaiset ruuvaukseen liittyvät ratkaisut ovat erittäin järkevä keino lisätä tuottavuutta eri teollisuuden aloilla ja konepajoilla. Käsikäyttöisillä ruuvinvääntimillä tehtävään ruuvaukseen suunnitellut työasemat nopeuttavat työvaiheen suorittamista huomattavasti, ja vielä tehokkaammin ruuvaus hoituu esimerkiksi ruuvinsyötön automatisoimalla.

Kaikki alat auto- ja koneteollisuudesta elektroniikkaan ja lääketieteen teknologiaan hyötyvät tarkasti räätälöityjen ruuvausratkaisuiden käyttöön ottamisesta. Vaikka ne nopeuttavat ja tehostavat ruuvausprosessia, laatu ei heikkenee yhtään – päinvastoin. Ruuvausratkaisuiden avulla tuotteet valmistuvat tasalaatuisemmin ja vähemmillä virheillä. Erilaisiin töihin on olemassa sopivat vääntimet mikrokokoisista alkaen.

Ruuvausratkaisut käsikäyttöisille vääntimille

Räätälöidyn työaseman tarkoitus on tehdä työskentelystä mahdollisimman tehokasta ja nopeaa. Kun on kyse massatuotannosta, pienilläkin tuotekohtaisilla tuotantoaikojen eroilla saadaan aikaan tuntuva muutos kokonaiskuvassa.

Työasema, jossa ruuvaus tehdään manuaalisesti paineilma- tai sähkökäyttöistä ruuvinväännintä käyttäen, parantaa sekä työolosuhteita että valmistuvien tuotteiden laatua. Ruuvinvääntimiin säädetään haluttu kiristysmomentti, jolloin lopputulos on aina varmuudella sellainen kuin pitääkin.

Ruuvausta varten suunniteltu työasema räätälöidään niin, että se takaa hyvän työergonomian sekä sujuvan työskentelyn. Ruuvinvääntimen käyttäjän ei tarvitse kannatella ruuvinväännintä, vaan se on kiinnitettynä työasemaan. Jo tämä tekee ruuvaamisesta ergonomisempaa. Samalla käyttäjä välttyy vääntöliikkeeltä, joka on toistuvana liikkeenä keholle rasittava.

Työasemia on saatavilla myös vääntimen sijaintia mittaavalla Position Control -toiminnolla, joka tarkoittaa sitä, että ruuvinväännin käynnistyy vain sen ollessa oikeassa kohdassa. Toiminnon avulla voidaan esimerkiksi määrittää tietty ruuvausjärjestys sekä varmistaa, että tuotteen kaikki ruuvit on kiristetty.

Ruuvaus kokonaan tai osittain automatisoituna

Pisimmälle vietynä tehostusvaihtoehtona ruuvaus voidaan automatisoida kokonaan. Automaatioprosessiin voidaan liittää ruuvinsyöttö, itse ruuvaus ja muut tarvittavat työvaiheet. Automatisoitu ruuvauslinja koostuu ruuvausyksiköistä, joiden sisältämät moduulit varustetaan halutun laisilla ruuvaukseen tarvittavilla työkaluilla ja kappaleilla.

Ruuvausautomaatiota hyödyntämällä tuotteiden valmistumista voidaan nopeuttaa huomattavasti ja sen myötä kasvattaa tuotantovolyymejä entistä suuremmiksi. Automaation avulla saadaan parannettua sekä toimitusvarmuutta että kannattavuutta.

Ruuvausratkaisut valmistetaan asiakkaille mittojen mukaan ja juuri tarvittavilla ominaisuuksilla varustettuina. Osittainenkin automaatio on hyvä keino tehostaa tuotantoa siltä osin kuin se on järkevintä. Esimerkiksi ruuvinsyöttö voidaan hoitaa automaattisesti, vaikka ruuvaus työasemalla tapahtuisikin manuaalikäyttöisen ruuvinvääntimen avulla.

Haluatko tietää lisää ruuvausratkaisuista?

Tutustu oppaaseemme Ruuvausteknologian monet mahdollisuudet ».

Soita meille tai laita viestiä! Yhteystietomme löydät täältä »

Miksi ruuvaus kannattaa automatisoida – 5 painavaa syytä

Oli toimiala sitten mikä tahansa elektroniikasta lääketieteelliseen teknologiaan, ruuvaus on useimmiten yksinkertainen työvaihe, joka on helposti automatisoitavissa. Kokosimme viisi tärkeintä hyötyä, jotka ruuvausautomaatio tuo tuotantoon.

1. Ruuvausautomaatio säästää aikaa

Selkein ruuvausautomaatiosta seuraava hyöty on ajansäästö. Ruuvausautomaatio vähintään puolittaa ruuvaukseen kuluvan ajan, ja optimaalisessa tilanteessa päästään jopa noin 70 % ajansäästöön, kun verrataan ruuvin poimimiseen ja ruuvaamiseen käsin. Se voi yhden henkilön työpäivän aikana tarkoittaa helposti useaa säästettyä työtuntia.

2. Ajan säästäminen tarkoittaa myös kustannussäästöjä

Mikä tärkeintä, ruuvausautomaation ansiosta säästetty aika näkyy pienempinä tuotantokustannuksina. Kovasti kilpailluilla aloilla pienikin säästö on merkittävä. Se voi mahdollistaa tuotteiden hinnan pitämisen alhaisempana ja näkyy varmasti toivottuna, nousevana käyränä tuloksessa, kun tuotanto toimii tehokkaammin.

3. Ruuvaustyö on yksitoikkoista hommaa

Tuotannossa työskentelevä työntekijä voi joutua ruuvaamaan jopa satoja ruuveja putkeen, mikä käy pidemmän päälle erittäin puuduttavaksi. Automaatiota hyödyntämällä ihmistyö muuttuu monipuolisemmaksi ja haastavammaksi, kun rutiininomaisesti toistuvien käsin tehtävien työvaiheiden sijaan työ painottuu enemmän yhteistyöhön koneiden kanssa.

4. Työergonomiaan kannattaa panostaa

Lukemattomia kertoja uudelleen ja uudelleen toistuva sama liike ei ole pidemmän päälle hyväksi kenenkään keholle. Ruuvaus voi aiheuttaa ongelmia erityisesti työntekijöiden käsiin ja olkapäihin, jotka joutuvat kiertoliikkeessä ja hankalissa työskentelyasennoissa rasitukselle. Ruuvausautomaation käyttöönottaminen on sekä työnantajaa että työntekijöitä hyödyttävä panostus työergonomiaan, sillä sitä kautta saavutetaan työhyvinvointia ja todennäköisesti myös säästöjä vähentyneiden sairauslomakulujen kautta.

5. Automaatio varmistaa tasalaatuisuuden

Ruuvausautomaatiota käytettäessä lopputulos on aina tasalaatuisempi kuin käsin tehtynä.

Kaikkein huolellisimpiinkin työntekijöihin verrattuna kone tekee kuitenkin virheettömämpää jälkeä. Kun haluttu vääntömomentti ja toleranssi on asetettu kohdalleen materiaalille sopiviksi, automaattiruuvain hoitaa joka ikisen ruuvin kiristyksen tarkalleen niiden mukaan. Näin kaikki valmistuvat tuotteet ovat myyntikelpoisia ja reklamaatioiden määrä pysyy pienempänä.

Jos haluat kysyä lisää ruuvausautomaation mahdollisuuksista, ota yhteyttä meihin. Yhteystietomme löydät täältä.

Pneumacon Oy on paineilma- ja
hydrauliikkatuotteisiin erikoistunut
maahantuontiyritys. Lisäksi toimitamme
ruuvausratkaisuja kokoonpanoteollisuuden
tarpeisiin. Toimipaikkamme ja varastomme
sijaitsevat hyvien yhteyksien
päässä Hyvinkään Martissa.

Yhteystiedot

Pneumacon Oy
Palo-ojantie 5
05810 Hyvinkää Finland

Puh. 010 778 1400
info@pneumacon.fi